Visie


Als researcher zoek ik persoonlijke verhalen van gewone, bijzondere mensen die een stukje van onze geschiedenis vertellen en een beeld van onze samenleving. Ik wil weten wat mensen beweegt en hoe ze tot bepaalde keuzes zijn gekomen. De bijzondere levensverhalen vormen vaak de basis voor een film, documentaire of een boek. Research betekent voor mij ook degelijk onderzoek en tot op de bodem uitzoeken hoe de maatschappij functioneert.

Kinderen of pubers, asielzoekers of Volendammers, Molukkers, adellijken of stamgasten in een havenkroeg in Rotterdam; deze mensen hebben allemaal een verhaal te vertellen en maken deel uit van onze historie en cultuur. Ik ga heel zorgvuldig om met deze bijzonderen, persoonlijke en vaak intieme verhalen.